«Աշխատինք Փոխադարձ Յարգանքով». Վարդան Նազիրեան

«Աշխատինք Փոխադարձ Յարգանքով». Վարդան Նազիրեան

«Արեւելք»ի խմբագրութիւնը   ստացած է  ՌԱԿ-ի Ամերիկայի  Շրջանակի   անդամ   Տիար  Վարդան Նազիրեանի        նամակը,  կապուած վերջին շրջանին հրապարակի վրայ երեւցած  որոշ լրատուական   թէ հրապարակախօսական    հրապարկումներու, ուր  տարբեր թեմաներու մասին  առանց   իր իմացութեան   երեւցած է  նաեւ Վարդան  Նազիրեանի    անունը: Նամակը կը հրապարակենք, առանց  յապաւումներու:

  «Խմբ.»

  Սիրելի  Ընկերներ եւ ընկերուհիներ,  

 Վերջերս որոշ կայքէջերու վրայ մեր կուսակցութեան միութեան հարցով քանի մը գրութիւններ դրուած են, անոնք ոչ մէկ կապ ունին իմ հետ, եւ ոչ ալ՝ մեր կուսակցութիւնը հաշտեցնելու եւ միացնելու ծրագրիս եւ աշխատանքներուս հետ:

Մեր նպատակն է միացեալ եւ համախմբուած տեսնել մեր կուսակցութեան արժէքաւոր եւ թանկագին, հին եւ նոր, երիտասարդ կամ վէթերան ընկերները՝ մէկ եւ միացեալ ղեկավարութեան տակ, որ կը նշանակէ հրաժարիլ եւ դադրիլ քննադատութիւններէ եւ անցեալի սխալները կրկնելէ:

Կայքէջերուն մէջ դրուած եւ մէջբերուած է նաեւ ընկերներուն ղրկած կոչս, ատիկա եղած է առանց իմ ստորագրութեան կամ հաւանութեան:

Այս օրերուն պարտինք  զուսպ ըլլալ եւ հրաժարիլ նման խօսքեր եւ արտայայտութիւններ հրապարակելէ եւ հասկնալ մեր պանծալի կուսակցութեան դիմագրաւած դժուարութիւնները եւ  աշխատինք փոխադարձ յարգանքով եւ  զուսպ բառամթերքով արտայայտել մեր  միտքերը յօգուտ եւ ի փառս մեր աշխատանքին:

 

Մնամ կուսակցական սիրալիր ողջոյններով եւ ջերմ մաղթանքներով՝

Ձերդ՝

   Վարդան Նազիրեան