image

Ամերիկահայութիւնը Իր Թանգարանը Պիտի Ունենայ

Ամերիկահայութիւնը  Իր Թանգարանը  Պիտի Ունենայ

Միացեալ Նահանգներ- Կլենտէյլի քաղաքապետական խորհուրդի Դեկտեմբեր 8ի նիստին ընթացքին քաղաքին մէջ կառուցուելիք Ամերիկահայութեան թանգարանի ընդհանուր նախագիծը առաջին անգամ ըլլալով բացայայտուեցաւ՝ ծրագիրը մշակելու նպատակով կազմուած յանձնախումբին կողմէ։«Թանգարանը հիմնուած է համայնքին ներշնչումի եւ յոյսի միջավայր մը ապահովելու նպատակով։ Քաղաքապետական խորհուրդին հետ մեր բանակցութեանց ընթացքին պահանջուած բոլոր նիւթերը յանձնած ենք, որպէսզի կարելի ըլլայ թանգարանին տարածքը երկարատեւ վարձքով օգտագործելու վերաբերեալ համաձայնութիւն մը կնքել, որմէ ետք պիտի սկսինք վերջնականացնելու նախագիծը ու կազմակերպելու դրամահաւաքի աշխատանքը», կը յայտնէ վերոյիշեալ յանձնախումբի ատենապետ Պերճ Կարապետեան:Ամերիկահայութեան թանգարանի կառուցման յատակագիծը պատրաստուած է «Ալաճաճեան Մարքուսի ճարտարապետներ» հիմնարկին կողմէ։ Թանգարանը պիտի ունենայ ցուցադրութեանց յատուկ տարածքներ, ուսումնասիրութեանց կեդրոն մը, կատարողական արուեստներու սրահ մը եւ դասարաններ։ Թանգարանի շէնքը շրջապատուած պիտի ըլլայ զբօսայգիով մը, որ թանգարանը պիտի միացնէ քաղաքի «Սիվիք Օտիթորիըմ»ին։ Թանգարանին համար նկատի առնուած 1.7 արտավար (էյքըր) տարածքը կը գտնուի Վըրտուկօ եւ Մաունթըն պողոտաներու խաչմերուկին անկիւնը, ուր ապագային պիտի կառուցուի նաեւ Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած յուշարձան մը։ Նիւթի աղբիւրը ՝ «Ասպարէզ»:Թանգարանը կը ձգտի ըլլալ մշակութային կեդրոն մը, որուն նպատակն է հանրութեան ծանօթացնել ամերիկահայութեան պատմութիւնը, միաժամանակ՝ մշակութային բազմազանութիւնը արժեւորելով։Նախագիծի ներկայացումէն ետք, Կլենտէյլի քաղաքապետ Արա Նաճարեան դրուատեց տարուած աշխատանքը՝ ըսելով. «Միայն տարի մը առաջ այս ծրագիրը պարզապէս երազ մըն էր համայնքին համար եւ ուրախ եմ, որ այս հանգրուանին հասած ենք։ Վստահ եմ, որ ծրագիրին իրականացումով՝ Կլենտէյլ պիտի կարենայ լուսարձակներ խլել»։ Նիւթի աղբիւրը ՝ «Ասպարէզ»:

 

Նիւթի աղբիւրը ՝ «Ասպարէզ»: