Վրացական Լարին մեծ տագնապի առջեւ... Զինուորի մը կորուստը... S-400 հարցով Թուրքիոյ վերջնագի՞ր... ՄԱԿ զգայացունց հարցարան յղած է Թուրքիոյ՝ Հայոց Ցեղասպանութեան մասին...
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 100ամեակի տօնակատարութեան մեծարուողները
Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութեան 100ամեակի տօնակատարութեան մեծարուողները
12 Սեպտեմբեր 2018 , 11:34

Ինչպէս հաղորդած էինք նախապէս, Ամերիկայի Հայ աւետարանչական ընկերակցութեան (ԱՀԱԸ) 100ամեակի տօնակատարութիւնները Լոս Անճելըս պիտի հասնին Հոկտեմբեր 20ին, երբ քաղաքամէջի «Պիլթմոր» պանդոկի սրահին մէջ (506 S. Grand Ave., Los Angeles, CA 90071) տեղի պիտի ունենայ «Մէկ դար հաւատի, սիրոյ եւ սպասարկութեան տօնակատարութիւն» խորագրուած ճաշկերոյթը:

Լոս Անճելըսի մէջ հարիւրամեակի տօնակատարութեան յանձնախումբի համաատենապետներ Լոռի Մունչերեան, Արսինէ Ֆիլիփս, Հելկա Սարգիս եւ Թինա Սիկըլ կը տեղեկացնեն, թէ ձեռնարկին հանդիսավարը պիտի ըլլայ Քենեթ Լ. Խաչիկեան:


Torrance Memorial Hospital Foundation

Ճերըլտ ու Փաթրիսիա Թրբանճեաններ


20 Հոկտեմբերին կայանալիք ձեռնարկը առիթ պիտի հանդիսանայ մեծարելու ԱՀԱԸի Արեւմտեան Ամերիկայի գործունէութեան երկար տարիներով նեցուկ կանգնած՝ Շին ընտանիքի հիմնադրամը, «Ստեփան Փիլիպոսեան» եւ «Քոնթէ» հիմնարկութիւնները եւ Ճերըլտ ու Փաթրիսիա Թր-բանճեաններուն հասատատած «Թի.Էֆ.» կրթական հիմնարկութիւնը: Ստորեւ կը ներկայացնենք մեծարեալները.

– Շին ընտանիքի հիմնադրամը հաստատած Ճան Շին ծնած է Այնթապ եւ զաւակն էր աւետարանական ծնողքի մը։ Ան 1913ին փախուստ տուած է Թուրքիոյ մէջ հակահայ հալածանքներէն եւ հաստատուած է Միացեալ Նահանգներ, իր մօր եւ եղբօր հետ, սակայն չէ կրցած իրականացնել իր հայրը եւ երկրորդ եղբայրը Ամերիկա բերելու ծրագիրը եւ անոնք զոհ գացած են Հայոց Ցեղասպանութեան։ Ամերիկայի մէջ ան սկսած է աշխատելու հագուստեղէնի գործարանի մը մէջ, ապա դարձած է այդ գործարանին գործիքներուն մասնագէտը եւ կրցած է հաստատել իր անձնական գործարանը։ Ան ամուսնացած է Վիքթորիա Պասմաճեանի հետ եւ ամոլը բախտաւորուած է երեք զաւակներով։ 1924ին ընտանքին հետ Լոս Անճելըս հաստատուած է եւ բացած կահ-կարասիներ արտադրող գործարան մը, զոր վերածած է Քալիֆորնիոյ մեծագոյններէն մէկուն։ Ան նետուած է կալուածներու առուծախի գործին մէջ եւ իր ապահոված հարստութեամբ նեցուկ կանգնած է շարք մը բարեսիրական կազմակերպութիւններու, առիւծի բաժինը տալով Ամերիկայի Հայ աւետարանչական ընկերակցութեան, որուն մօտ հաստատած է Շին ընտանիքի հիմնադրամը։ Հիմնադրամին աջակցութեամբ Հայաստանի Հանքաւան շրջանին մէջ կը գործէ «Շին-Շողիկ» ճամբարը, որ սպասարկութիւններ կը տրամադրէ կարիքաւոր երեխաներու։

Այժմ իր հօր բարեգործութիւնը կը շարունակէ Ճեք Շինը, Հայաստանի եւ Լիբանանի մէջ կրթական եւ բարեսիրական օժանդակութիւններ տրամադրելու ճամբով։

 

– Ստեփան Փիլիպոսեան ծնած է Հաճըն, ուրկէ 10 տարեկանին ընտանիքին հետ փոխադրուած է Թարսուս, իսկ 19 տարեկանին հաստատուած է Ֆիլատելֆիա, ուր ան իր ձեռներէցութեան շնորհիւ կարճ ժամանակի ընթացքին յաջողութիւններ արձանագրած է գորգի վաճառականութեան մէջ։ Իր մօր տուած մէկ խոստումին հաւատարիմ մնալով, ան իր հարստութիւնը յատկացուցած է իր հայրենակիցներու բարեկեցութիւնը ապահովելու ջանքերուն։ 75 տարիներու վրայ երկարող անոր բարեսիրական գործունէութեան մէջ զինք առաջնորդողներէն մէկը եղած է Ամերիկայի Հայ աւետարանչական ընկերակցութեան գործադիր քարտուղար պատուէլի Բիւզանդ Քալֆայեան։


0000Philibosian, Stephen

Ստեփան Փիլիպոսեան


Սրբուհի Փիլիպոսեան նոյնպէս ծնած է Հաճըն եւ Միացեալ Նահանգներ ժամանած է երեխայ եղած ատեն ու դարձած է յաջողակ գործարար մը։ Ան ամուսնացած է Ստեփան Փիլիպոսեանի հետ եւ ամոլը բախտաւորուած է երկու զաւակներով։ 1955ին, Ստեփան Փիլիպոսեան, ԱՀԱԸի հովանիին տակ, եղած է համահիմնադիրը Պէյրութի Հայկազեան համալսարանին։ Ստեփանի մահէն ետք, Սրբուհի վերամուսանացած է Ճան Քոնթէի հետ, անոր հետ հաստատելով Սրբուհի եւ Ճան Քոնթէներու հիմնարկութիւնը, որ շարք մը աջակցութիւններ կատարած է Հայկազեան համալսարանին։

Ստեփանի դուստրը՝ Ճոյս Փիլիպոսեան «Սթայն Ստեփան Փիլիպոսեան» հիմնարկութեան հոգաբարձուներէն մէկն է եւ իր ամուսնոյն՝ Ճոյս Սթայնի, ինչպէս նաեւ քրոջ՝ Լուիսի եւ զաւակներուն հետ, կը շարունակէ իր հօր սկսած բարսիրական գործունէութիւնը։ Ճոյս համաատենապետն  է ԱՀԱԸի Որբերու եւ երեխաներու հոգատարութեան հիմնադրամին, որուն միջոցաւ Հայաստանի եւ Արցախի երեխաներուն կ՛աջակցի, ինչպէս նաեւ նեցուկ կը կանգնի Հայկազեան համալսաանին եւ անդամ է շարք մը բարեսիրական կազմակերպութիւններու։

 

– Ճերըլտ Թրբանճեան աւագ զաւակն է Հայեց Ցեղասպանութենէն վերապրած ծնողքի մը եւ ծնած է Հալէպ։ Ան հասակ նետած է Պէյրութի մէջ եւ ուսումը շարունակելու համար Միացեալ Նահանգներ ժամանած է։ Ան ամուսնացած է Փաթրիսիա Սավոյեանի հետ եւ ամոլը բախտաւորուած է չորս զաւակներով։ Ճերըլտի եւ Փաթրիսիայի ջանքերով, Թրբանճեան ընտանիքի («Թի. Էֆ.») կրթական հիմնարկութիւնը հաստատուած է, նեցուկ կանգնելու հգամար Հայասատանի եւ Սփիւռքի տարածքին կրթական ծրագիրներու։ Անոնք նաեւ հիմնադիրներն էին «Փըսիֆիք Սէյլզ» խանութներու ցանցին, որ 2006ին ծախուեցաւ «Պեսթ Պայ»ին։ Ճերըլտ ներկայիս տնօրէնն է «Նիւ Սփարք» հաստատութեան եւ նախագահն է «Թի.Էֆ.» կրթական հիմնարկութեան։

Ամերիկայի Հայ աւետարանչական ընկերակցութեան կողքին, Թրբանճեաններ նեցուկ կը կանգնին Հայաստանի Ամերիկեան համալսարանին, ՀԲԸՄին, Հարաւային Քալիֆորնիոյ համալսարանին, Արցախի մէջ բարեսիրական ծրագիրներու, Հիւսիսային Ամերիկայի Հայց. առաքելական եկեղեցւոյ Արեւմտեան թեմին, Ս. Էջմիածինին եւ Թորընսի «Մեմորիըլ» առողջապահական կեդրոնին։

Իբրեւ ԱՀԱԸի զօրակցող, «Թի. Էֆ.» կրթական հիմնարկութիւնը կը նպաստէ նաեւ Հայկազեան համալսարանին, Մերտինեան վարժարանին, Հանքաւանի ճամբարին, ԱՀԱԸի Որբերու եւ երեխաներու հոգատարութեան հիմնադրամին, սու-րիահայութեան եւ Էշրեֆիէի Կեդրոնական բարձրագոյն վարժարանին, որուն շրջանաւարտներէն է Ճերըլտը։

Ան նաեւ շրջանաւարտ է Հարաւային Քալիֆորնիոյ համալսարանէն, ուր հաստատած է ժամանակակից հայագիտութեան եւ քաղաքացիական ընկերութեան ուսումնասիրութեան նուիրուած ամպիոններ։


123123132

Սրբուհի եւ Ճան Քոնթէներ


Յիշեցնենք, որ Ամերիկայի Հայ աւետարանչական ընկերակցութիւնը իր 100ամեակին առիթով հաստատած էր 20 միլիոն տոլարի դրամահաւաք կատարելու թիրախը, որուն իրականացման շնորհիւ կարելի պիտի ըլլար կազմակերպութեան երկրորդ հարիւրամեակի գործունէութիւնը նոր թափով սկսիլ: Այս տարուան ընթացքին հարիւրամեակի տօնակատարութիւններ արդէն իսկ տեղի ունեցած են աշխարհի տարածքին. անոնց ներկայ եղած է ընկերակցութեան գործադիր վարիչ Զաւէն Խանճեան: ԱՀԱԸի Արեւմտեան Ամերիկայի գործադիր վարիչն է Լեւոն Ֆիլեան, եւ անոր գրասենեակը Կլենտէյլ հաստատուած է:

Ամերիկայի Հայ աւետարանչական ընկերակցութիւնը հիմնուած է 1918ին, Մեսեչուսեց նահանգի Ուսթըր քաղաքին մէջ: 1972էն ի վեր անոր կեդրոնատեղին կը գտնուի Նիւ Ճըրզիի Փրեմըս քաղաքին մէջ: ԱՀԱԸը հոգեւոր, կրթական, մարդասիրական եւ երեխաներու խնամակալութեան ծառայութիւն ծաւալած է աշխարհի 24 երկիրներու մէջ:

Ձեռնարկին մասին յաւելեալ տեղեկութիւններու համար, կարելի է դիմել (626) 487-5878 կամ (201) 265-2607 թիւերուն։

 

(Քաղուած Ճոյս Սթայնի թղթակցութենէն)

Լրահոս
Ամենաընթերցուած
Օրվա
Շաբաթվա
Ամսվա
One of the world's oldest civilizations, Armenia once included Mount Ararat, which biblical tradition identifies as the mountain that Noah's ark rested on after the flood. It was the first country in the world to officially embrace Christianity as its religion (c. A.D. 300).In the 6th century B.C. , Armenians settled in the kingdom of Urartu (the Assyrian name for Ararat), which was in decline. Under Tigrane the Great (fl. 95–55 B.C. ) the Armenian empire reached its height and became one of the most powerful in Asia, stretching from the Caspian to the Mediterranean seas. Throughout most of its long history, however, Armenia has been invaded by a succession of empires. Under constant threat of domination by foreign forces, Armenians became both cosmopolitan as well as fierce protectors of their culture and tradition. Over the centuries Armenia was conquered by Greeks, Romans, Persians, Byzantines, Mongols, Arabs, Ottoman Turks, and Russians. From the 16th century through World War I, major portions of Armenia were controlled by their most brutal invader, the Ottoman Turks, under whom the Armenians experienced discrimination, religious persecution, heavy taxation, and armed attacks. In response to Armenian nationalist stirrings, the Turks massacred thousands of Armenians in 1894 and 1896. The most horrific massacre took place in April 1915 during World War I, when the Turks ordered the deportation of the Armenian population to the deserts of Syria and Mesopotamia. According to the majority of historians, between 600,000 and 1.5 million Armenians were murdered or died of starvation. The Armenian massacre is considered the first genocide of the 20th century. Turkey denies that a genocide took place and claims that a much smaller number died in a civil war.read more: Armenia: Maps, History, yerevanvideo.com Geography, Government, Culture