Նարնջագոյնները յաղթած են. յայտնի է Պոլսոյ 85-րդ պատրիարքի անունը... Ինչ եղանակ սպասենք յառաջիկայ օրերուն... Լիբանանի համար ժողով Փարիզի մէջ... Զարմանալի նմանութիւններ. BBC-ի անդրադարձը...
«Եթէ աշխատասէր ես, Երեւանի մէջ ալ կը յաջողիս». Հալէպահայ Շանթ Ժամկոչեան
«Եթէ աշխատասէր ես, Երեւանի մէջ ալ կը յաջողիս». Հալէպահայ  Շանթ  Ժամկոչեան
05 Սեպտեմբեր 2019 , 18:24

«Արեւելք»ի հարցերուն կը պատասխանէ Երեւան հաստատուած սուրիահայ ձեւաւորող Շանթ Ժամկոչեանը.


-Վերջին շրջանին պատերազմին հետեւանքով ստիպուած եղաք փոխադրուիլ Երեւան, արդեօք ճի՞շդ էր ձեր առած քայլը, ի՞նչ կը մտածէք այդ մասին:


Մենք՝ ես ու մայրս, բաւական ուշ՝ 29 Սեպտեմբեր, 2016-ին Սուրիայէն հեռացանք: Մեր  հեռանալէն  երեք ամիս ետք արդէն հանդարտեցաւ Հալէպի վիճակը: Նախ Լիբանան գացինք, մօտ երկու տարի հոն մնացինք, բայց ետքը ես ու մայրս որոշումի հասանք, որ մեզի համար ամենայարմար, եւ ամենապահով տեղը Երեւանն է։   Ծանօթ չէինք Երեւանին, առաջին գալերնիս էր, բայց շատ հաւնեցանք եւ հանգիստ ենք: Հոս գլուխդ երբ բարձին դնես, հանգիստ քուն մը կը քնանաս, գիտես, որ վռնտող չկայ, քու երկիրդ է, քու լեզուդ է: Բացարձակապէս դժգոհ չենք որ եկանք, գործն ալ կամաց կամաց համբերանքով կ'ըլլայ, որովհետեւ դեռ նոր եմ այս միջավայրին մէջ, մէկ անգամէն չեմ կրնար  քայլ առնել, պէտք է երկրի պայմաններուն ծանօթանամ , ժողովուրդին հետ շփում ունենամ, որ հասկնամ ինչը  աւելի կ'ընդունին:

 

-Դուք ի՞նչ գործով կը զբաղիք:

 

Որպէս ուսում, Bussiness management (առեւտրական համակարգում)  ուսած եմ, նաեւ  ձեւաւորող  (Fassion  Designer) եմ: Հիմա արդէն «Տալմա» մոլի մէջ  հագուստի խանութի մէջ կ'աշխատիմ, որովհետեւ կը կարծեմ, որ երբ պահը գայ եւ որոշում առնեմ իմ սեփական գործը հիմնել, կը կարծեմ անեմայարմարը հագուստ արտադրելու գործը պիտի ըլլայ: Անշուշտ  այս ձեւով քիչ մը շուկային կը ծանօթանամ, կը հասկնամ հոս ինչ ձեւով կ'աշխատին եւ ժողովուրդին ճաշակը կը հասկնամ, թէ  ինչ է շուկայի   պահանջը։  

 

-Սկզբնական շրջանին երբ Երեւան փոխադրուեցաք ի՞նչ էին գլխաւոր դժուարութիւնները եւ արդեօ՞ք այդ դժուարութիւնները յաղթահարեցիք: Ի՞նչ կրնաք պատմել ձեր ապրած փորձառութեան մասին:

 

Որեւէ երկիր որերթաս, սկզբնական շրջանին դժուարութիւններու կը հանդիպիս բնականաբար, բայց հոս դժուարութիւնները շատ աւելի նուազ են, որովհետեւ լեզուն արդէն գիտես,  եւ որեւէ բանի պէտք ունենաս, ժողովուրդին կրնաս հարցնել: Առաջին շրջանին իմ ունեցած դժուարութիւններս նախ ճամբաները, փողոցները չգիտնալն էր, որ սորվեցայ, երկրորդ՝ ռուսերէն չգիտնալը, բայց հիմա գործի բերումով սկսայ բաւական ռուսերէն բառեր սորվիլ: Ուրիշ դժուարութիւններ չկան, ընդհակառակը, շատ ուրախ ենք, շատ հանգիստ,Երեւանի մէջ դրական  կողմերը  շատ կան, հոսանք կայ, ջուրը առատ,  եւ  բնութիւնը  գեղեցիկ։

 

-Նոր շրջապատին մէջ ինչպէ՞ս էր վերաբերմունքը քու հանդէպդ, որպէս Սուրիայէն  Երեւան  հաստատուած սփիւռքահայի:


Շատ բարեհամբոյր եւ յարգալից վերաբերմունքի կ'արժանանանք որպէս սուրիահայեր: Առաջին շփումս, անձնագիր հանելու ժամանակ եղաւ, պաշտօնեաները շատ ազնիւ եւ շատ յարգանքով էին մեր հետ: Եւ ընդհանրապէս ժողովուրդի վարուելակերպին մէջ ես որեւէ վատ բան չտեսայ, ընդհակառակը, շատ ազնիւ ժողովուրդ է, գործի բերումով օրական 100-150 յաճախորդի հետ կը շփուինք, ինչ որ ես զգացի, յաճախորդը երբ լսէ  որ սուրիահայ եմ, Լիբանան ապրած եմ,  ձեւաւորող եմ, շատ հանգիստ կը զգայ եւ կարծիքս կ'առնեն  իրենց ընտրութեան մէջ:  Որեւէ մէկ զատողութիւն չեմ զգացած գործիս  մէջ տնօրէնէն կամ գործատէրէն,  միշտ եղբայրական մթնոլորտ կայ, բոլորէն մեծ յարգանք տեսած  եմ, նոյնիսկ թաքսիի վարորդներէն:

 

-Կ'ըսուի, որ սուրիահայերը դրական երանգ մը բերին Հայաստանին, իրապէ՞ս այդպէս է, ինչպէ՞ս կը մեկնաբանես սուրիահայերու Հայաստանի մէջ գտնուիլը:


Ես Հայաստանին դեռ նոր ծանօթացայ, առաջ ինչպէս էր չեմ գիտէր, որ եղած փոփոխութիւնը նկատեմ, բայց շատ ընկերներ ունիմ, որ երկար տարիներէ  ի վեր   հոս են, յաջողութիւն գտած են։ Անոնցմէ շատեր  կ՚ըսեն,   որ այս 7-8 տարիներուն շատ մեծ փոփոխութիւններ եղած է քաղաքին մէջ, ժողովուրդի հագուածքին, գործի ձեւին մէջ։   Տեսանելի է նաեւ, որ  մեծ   թիւով սուրիահայեր գործատեղիներ, ճաշարաններ բացած են, ծառայութեան նոր մշակոյթ բերած են իրենց հետ: Իմ կարծիքով, Երեւանի մէջ յաջողութեան հասնիլը անձէն կախեալ է, ան որ աշխատասէր է, անշուշտ շատ լաւ տեղ կը հասնի, իսկ ան որ ծոյլ է, վստահ գործ պիտի չգտնէ եւ պիտի ըսէ, որ հոս գործ չկայ: Բայց ես, ինչ որ նկատի առի, ըլլայ սուրիահայը կամ լիբանանահայը, ուր ալ ըլլան, միշտ աւելի բարձր դիրքերու կը հասնին իրենց գործին մէջ:

 

-Մենք գիտենք նաեւ, որ սուրիահայերը շատ քիչ, կամ համարեայ  չեն խառնուիր Հայաստանի ներքին խնդիրներուն, ըլլայ բնապահպանական, կրթական, տնտեսական եւ մանաւանդ քաղաքական, միշտ կ'ուզեն իշխանութեան կողքին ըլլալ, արդեօք այս մօտեցումը ճի՞շդ է:


Այո, շատ չեն խառնուիր, ես ալ անոնցմէ մէկն եմ, յարգանք ունիմ բոլոր պետական մարդոց հանդէպ, կը յուսանք որ իրենց գործունէութեան արդիւնքով Երեւանը աւելի լաւ դառնայ, ուրիշ բանի չեմ սիրեր խառնուիլ, ինչպէս որ Սուրիոյ մէջ ալ չէի խառնուէր, մանաւանդ որ քաղաքականութենէ շատ  չեմ հասկնար:

 

-Սուրիահայութիւնը երեք խաւերու կրնանք բաժնիլ, անոնք որոնք հեռու ափեր գացին, անոնք, որոնք Սուրիոյ մէջ կը շարունակեն իրենց գոյատեւումը եւ անոնք, որոնք Հայաստան կ'ապրին: Այս երեքին մէջ կը կարծէ՞ք որ Հայաստանի մէջ ապրողները ամէնէն շահաւորներն են, եւ ինչո՞ւ:


Ինչ որ Հալէպի մէջ եղող հարազատներէս, բարեկամներէս կը լսեմ,  Հալէպի մէջ այս վերջին շրջանին պայթումներու վերսկսումը յուսահատ վիճակի մատնած է զիրենք, անոր համար կը կարծեմ, ան որ կը մտածէ  Հալէպէն  հեռանալ, ամենալաւ, ամենահանգիստ տեղը, մանաւանդ տարիքով մեծ եղող մարդոց համար, Երեւանն է: Կը քաջալերեմ որ հոս գան եւ կը կարծեմ,  որ ըլլայ Եւրոպայի կամ Հալէպի մէջ, բոլոր հայերուն համար վերջին կայանը Երեւանը պիտի ըլլայ:

Լրահոս
Ամենաընթերցուած
Օրվա
Շաբաթվա
Ամսվա
One of the world's oldest civilizations, Armenia once included Mount Ararat, which biblical tradition identifies as the mountain that Noah's ark rested on after the flood. It was the first country in the world to officially embrace Christianity as its religion (c. A.D. 300).In the 6th century B.C. , Armenians settled in the kingdom of Urartu (the Assyrian name for Ararat), which was in decline. Under Tigrane the Great (fl. 95–55 B.C. ) the Armenian empire reached its height and became one of the most powerful in Asia, stretching from the Caspian to the Mediterranean seas. Throughout most of its long history, however, Armenia has been invaded by a succession of empires. Under constant threat of domination by foreign forces, Armenians became both cosmopolitan as well as fierce protectors of their culture and tradition. Over the centuries Armenia was conquered by Greeks, Romans, Persians, Byzantines, Mongols, Arabs, Ottoman Turks, and Russians. From the 16th century through World War I, major portions of Armenia were controlled by their most brutal invader, the Ottoman Turks, under whom the Armenians experienced discrimination, religious persecution, heavy taxation, and armed attacks. In response to Armenian nationalist stirrings, the Turks massacred thousands of Armenians in 1894 and 1896. The most horrific massacre took place in April 1915 during World War I, when the Turks ordered the deportation of the Armenian population to the deserts of Syria and Mesopotamia. According to the majority of historians, between 600,000 and 1.5 million Armenians were murdered or died of starvation. The Armenian massacre is considered the first genocide of the 20th century. Turkey denies that a genocide took place and claims that a much smaller number died in a civil war.read more: Armenia: Maps, History, yerevanvideo.com Geography, Government, Culture